Hissautomater

Aluminiumprofiler / Långgods.

Aluminiumprofiler / Långgods.
Tillverkas kundanpassade
Bilden visar Hissautomat för aluminiumprofiler med 2 hissar. Hissarna kan körs parallellt, vilket ger en snabb växling av kassett på plockplats och därmed mycket korta plocktider.

Material i kassett

Kassettens storlek kundanpassas och kan indelas för flera artikelnummer i samma kassett. Ex. på bild B=800, H=370, L=7000 mm
( SAPA korg )

Arbete i fabrik

Profilerna kan lätt hanteras till och från kassett med hjälp av truck eller travers. Profilerna kan lyftas upp ur kassett med hjälp av ett inbyggt lyftbord så att truck lätt kan lasta i eller ta bort. Lyftbordet gör det också ERGONOMISKT riktigt att plocka profiler manuellt. Då översta profilen alltid ligger i rätt höjd. Aluminiumprofilerna kan även plockas från kortsidan, då undviker man vrida/böja rörelser.

Lagerbyggnad utomhus

Hissautomaten kan byggas för placering på utsidan och i anslutning till befintlig byggnad. Exempelvis kan station för inlastning placeras på utsidan, och station för utlastning placeras på insidan. Station för in / utlastning kan placeras på kortsida eller långsida eller både och.

Fabrik

LÅNGGODS / PROFILER
Enkelhiss

Lager

Plåt / Skivmaterial